Nội dung mới được áp dụng trong tòa nhà Chung cư

Những nội dung nào sẽ được cấm trong tòa nhà Chung cư trong thông tư 02:

Theo quyết định mới của Bộ Xây Dựng "Cấm Nói tục, chửi bậy ở các tòa nhà chung cư" đã được thống nhất. Cục Quản lý tòa nhà và thị trường bđs, Bộ trưởng đã nói rõ về thông tư số 02, ban hành Quy định sử dụng nhà chung cư.

Nội dung gồm 2 phần: Một là quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, hai là phụ lục mẫu nội quy, quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Chính vì vậy, mỗi tòa nhà chung cư đều phải có nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư quy định các hành vị bị cấm trong tòa nhà và xử lý các hành vi vi phạm nội dung quản lý được chia làm 2 nhóm sau:

Nhóm 1, các hành vi bị cấm áp dụng với tất cả chung cư đó là hành vi theo điều 35 của NĐ 99/2015/NĐ – CP

Nhóm 2, Các hành vi bị cấm do hội nghị nhà chung cư có thể quy định thêm cho phù hợp với các tòa chung cư khác nhau.

Trong mẫu nội quy, quản lý tòa nhà chung cư có điều cấm:

"Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy và sử dụng các thiết bị âm thanh gây mất trật tự, ồn ào ảnh hưởng đến cư dân tòa nhà". Theo nhà chung cư, đây là nội dung thuộc nhóm hành vi tiêu cực, hội nghị nhà chung cư vận dụng thêm điều này vào nội quy.

Và xử lý như thế nào? ra sao? quý độc giả hãy đợi thông tin tiếp theo

Chung cư Florence
|Chung cư Qms Tower 2 Tố Hữu
|dự án vimefulland võ chí công
| dự án flc premier park
Sunshine Mystery Villas
Chung cư D'eldorado Tây Hồ
Chung cư Sunshine Lake View Sky Villas
Sunshine Crystal River